Student zapłaci za drugi kierunek

Start w dorosłe życie, to przede wszystkim pierwsze samodzielnie podjęte decyzje. Bardzo często taka decyzja związana jest z edukacją. To czy po skończeniu liceum czy technikum rozpocząć edukację na wyższej uczelni, bywa najtrudniejszą decyzją jaką podejmuje młody człowiek. W tak trudnych chwilach najlepiej zwrócić się o pomoc do bardziej doświadczonych kolegów, lub po prosu udać się na dni otwarte na wybranej uczelni. Jednak wybór kierunku studiów nie jest już tak prosty, jak wybranie konkretnej szkoły wyższej. Zdarza się, że ambitni, młodzi ludzie decydują się na podjęcie studiów na dwóch kierunkach. Do tej pory, podjęcie edukacji na drugim kierunku, nie wiązało się z żadnym obciążeniem finansowym. Od nowego roku ta sytuacja ulegnie zmianie, tylko pierwszy wybrany kierunek pozostanie bezpłatny. Ustawa, znowelizowana w 2011 roku, mówi nie tylko o odpłatności za drugi kierunek studiów, jednocześnie zwraca uwagę na studentów wybitnie uzdolnionych. Począwszy od nowego roku akademickiego, studenci decydujący się na kontynuacje edukacji na drugim kierunku, będą musieli za niego zapłacić. Podczas składania papierów na uczelnię, studenci będą musieli określić, który z wybranych kierunków traktują jako pierwszy, czyli nieodpłatny. Oczywiście, niektórzy studenci zostaną zwolnieni z opłat za edukację na drugim kierunku studiów. Związane to będzie z ich osiągnięciami na uczelni. Stypendia naukowe zastąpi specjalna nagroda rektora, i to właśnie jej zdobywcy będą zwolnieni z opłat za edukację na drugim kierunku. Pojawi się również nowe stypendium, przyznawane nie tylko za wybitne osiągnięcia w nauce, lecz również za działalność artystyczną czy sportową. Stypendium ministra, bo tak będzie nazywane, będzie można łączyć z nagrodą rektora. Przygotowano również udogodnienia dla doktorantów, czyli dla studentów tzw. trzeciego stopnia. Doktoranci również będą mogli ubiegać się o stypendium naukowe. Jednak, przy wyborze drugiego kierunku lub podczas podejmowania decyzji o kolejnym stopniu studiów, należy pamiętać, że tylko niewielki procent najlepszych studentów będzie zwolniony z opłat.

Posted in edukacja, nauka, studia, szkoły wyższe | Komentowanie nie jest możliwe

Obrać kurs na dobrą pracę

Głównym problemem osób pozostających stale bez pracy, jest brak doświadczenia oraz odpowiedniego przygotowania teoretycznego lub praktycznego. Osoby bezrobotne, aby podnieść swoje kwalifikacje mogą udać się, z prośbą o pomoc, do najbliższego urzędu pracy. Urzędy zobligowane są do wskazania lub pomocy w wyborze, odpowiedniego dla osoby bezrobotnej, kursu lub szkolenia. Dzięki pomocy Unii Europejskiej, polskie urzędy pracy, mogą rozwinąć zakres udzielanej pomocy osobom pozostającym bez zatrudnienia. Na ten cel Unia Europejska przeznaczyła ok 10 miliardów euro. Kwota ta, przeznaczona jest przede wszystkim na wspieranie zatrudnienia, czyli na organizacje szkoleń oraz finansowanie staży. Zakres szkoleń czy kursów obejmuje przede wszystkim zawody praktyczne, takie jak fryzjerstwo, kosmetyka, budownictwo. Dużym powodzeniem cieszą się również szkolenia z zakresu księgowości i administracji. Aby zwiększyć swoje kwalifikacje, bezrobotni często decydują się również na kurs prawa jazdy. Oprócz praktycznych szkoleń, osoby nieposiadające zatrudnienia, mogą otrzymać pomoc z zakresu odpowiedniego przygotowania aplikacji, niezbędnych w trakcie poszukiwania pracy. Nie tylko osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia mają problem w znalezieniu pracy. Również absolwenci wyższych uczelni, często nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Dla nich również znajdą się odpowiednie szkolenia. Osoby, które nie potrzebują dodatkowych kursów, w urzędzie pracy, dowiedzą się w jaki sposób założyć własną działalność. Kursy i szkolenia odbywające się dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych, to często jedyne źródło rozwoju dla osób pozostających bez zatrudnienia. Dzięki nim, bezrobotni mogą podnieść swoje kwalifikacje, a co za tym idzie, mogą ułatwić sobie poszukiwanie pracy. Osoby pozostające bez pracy, nie powinny długo zastanawiać się nad udziałem w interesującym kursie czy szkoleniu, ponieważ na jedno miejsce przypada bardzo wielu chętnych.

Posted in edukacja, nauka | Komentowanie nie jest możliwe

Uczelni prywatna – kup sobie dyplom?

Jeszcze nie tak dawno temu, polskie szkolnictwo niepubliczne utożsamiane było z kiepską kadrą oraz leniwymi studentami. Przekonanie o złej jakości prywatnej edukacji, wiązało się ze złym rozumieniem polskiej edukacji w ogóle. Bark opłat za edukację sprawił, że jakiekolwiek wydatki z nią związane utożsamiane były z czymś nieodpowiednim. Wiele osób nadal uważa, że studenci wybierający prywatne uczelnie, płacąc czesne, faktycznie kupują sobie dyplom ukończenia studiów wyższych. Jednak należy pamiętać, że Polska w 2002 roku podpisała Deklaracje Bolońską, zobowiązując się do kontroli jakości edukacji na uczelniach publicznych i prywatnych. Pomimo niezbyt korzystnej reputacji szkół niepublicznych, wielu studentów decydowało się na podjęcie edukacji właśnie w takich placówkach. Część z nich, przeważająca, motywowała swój wybór tym, że nie dostała się na studnia na państwową uczelnię. Jednak byli i tacy, którzy świadomie wybrali uczelnie prywatne. Decyzję tych studentów, tłumaczyć można szczególną sytuacją uczelni prywatnych. Posiadają one bowiem, budżet często większy od ich państwowych odpowiedników, dzięki czemu mają więcej do zaoferowania swoim studentom. Dzięki większym zasobom, uczelnie niepubliczne mogą zagwarantować swoim studentom więcej kursów i szkoleń, tak przydatnych obecnie na rynku pracy. Dzięki ominięciu skostniałej administracji, uczelnie prywatne są bardziej elastyczne przy doborze kierunków dostępnych dla studentów, bardziej dostosowanych do obecnych wymogów rynku pracy. Uczelnie prywatne częściej nawiązują współpracę z przedsiębiorstwami czy zagranicznymi wykładowcami, dzięki czemu studenci mogą poznać nie tylko teorie, ale również i praktykę, wybranego przez siebie kierunku. Jednak nie ważne jest czy student wybierze uczelnię prywatną czy publiczną. W Polsce, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, znajdują się uczelnie o bardzo dobrej renomie i takie o bardzo złej opinii, więc to student powinien być świadomy swojej decyzji.

Posted in edukacja, nauka, szkoły wyższe | Komentowanie nie jest możliwe

Bezrobotny magister

Wiele młodych osób w Polsce decyduje się na kontynuacje edukacji na studiach wyższych. Są przekonani, że dzięki studiom na wyższych uczelniach, znajda dobrze płatną pracę, na znaczącym stanowisku. Jednak sytuacja na polskim rynku pracy, jest tak nieciekawa, że również magistrzy kończą w kolejce w urzędzie pracy. Często zdarza się tak, że ci, którzy rezygnują z edukacji radzą sobie lepiej w pracy niż ci, którzy spędzili na uczelni kolejne pięć lat. Główną przyczyną takiej sytuacji jest coraz więcej osób kończących edukację z dyplomem magistra. Mimo odpowiedniego, teoretycznego przygotowania, osoby takie nie posiadają żadnych umiejętności, które podniosłyby ich atrakcyjność na rynku pracy. Polskie uczelnie wyższe mnożą liczbę swoich absolwentów z kierunków zupełnie nieprzydatnych na rynku pracy. Przede wszystkim są to absolwenci kierunków humanistycznych, którzy praktycznie nie posiadają żadnych konkretnych umiejętności. Z drugiej strony na studiach po których jest szansa na znalezienie pracy, jak np. studia prawnicze są ciężkie i żmudne, więc rzadko komu marzy się zawód adwokat warszawa sprawy karne. Drugimi z kolei wyedukowanymi klientami urzędów pracy, są osoby kończące kierunki najpopularniejsze, takie jak marketing czy zarządzanie. Tak duża ilość absolwentów tych kierunków sprawiła, że konkurencja na rynku pracy, właśnie w tej dziedzinie jest ogromna. Wielu studentów, już w czasie edukacji uświadamia sobie, że ich sytuacja nie jest zbyt dobra. Wtedy żacy decydują się na rozpoczęcie wielu kursów czy szkoleń, mających zapewnić im dobry start po ukończeniu studiów. Inni studenci wybierają pracę dorywczą, aby podnieść swoje kwalifikacje. Wiąże się to często z utrata możliwości uczestniczenia na zajęciach na uczelni, a co za tym idzie, z ciągłym nadrabianiem zaległości. Decyzja o tym jakie studia i w jakiej formie wybierze młody człowiek, powinna być bardzo dobrze przemyślana. Wybór uczelni i kierunku, to nie tylko wybór swoich zainteresowań. Młody człowiek wybierający się na uczelnie wyższą, powinien być przede wszystkim zainteresowany tym, jak wygląda sytuacja na rynku pracy.

Posted in edukacja, nauka | Komentowanie nie jest możliwe

Postaw na rozwój

Wybierając uczelnię wyższą, młodzi ludzie często, dopiero na drugim czy trzecim roku zdają sobie sprawę z tego, co chcieliby robić w życiu. Aby spełnić swoje własne oczekiwania, często decydują się na rozpoczęcie drugiego kierunku studiów. Równoległa edukacja na dwóch kierunkach jest bardzo wyczerpująca, więc należy z głową wybrać drugi fakultet. Dobrze by było, gdyby drugi kierunek znajdował się na tej samej uczelni lub wydziale, co kierunek pierwszy. Ułatwi to studentom załatwianie wszelkich formalności potrzebnych np. gdy student stara się o indywidualny tok nauczania. Najlepiej, jeżeli student chcący kontynuować swoją edukację na drugim fakultecie, wybierze kierunek pokrewny lub uzupełniający się z pierwszym. Na uczelni, dla każdego studenta, dostępne są punkty informacyjne, gdzie dowiedzieć się można, jaki kierunek najbardziej pasuje do pierwszej specjalizacji. Jeśli jednak studenci, chcący podjąć edukację na drugim kierunku, będą mieli problem z wyborem, zawsze najbezpieczniej jest zainwestować w naukę języka. Kiedy student obawia się, że nie starczy mu czasu na poświęcenie się dwóm kierunkom, zawsze może zapisać się na szkolenie lub kurs, organizowany przez prywatne firmy lub państwowe uczelnie. Kursy i szkolenia są silnie ukierunkowane na wymogi rynku pracy, co sprawia, że pracodawcy przychylnie patrzą na osoby w nich uczestniczące. Ostatnio, coraz popularniejsze, stają się studia podyplomowe organizowane na uczelniach wyższych. Dodatkowym plusem studiów podyplomowych jest ich czas trwania, podczas rocznego studium, można zapoznać się z interesującą problematyką a także przygotować się do zawodowych wyzwań. Nieważne czy młodzi studenci zdecydują się na drugi fakultet czy kurs, muszą wiedzieć, że pracodawcy cenią sobie zaangażowanie i chęć rozwoju. Każdy, kto angażuje się w studia podyplomowe czy kursy, z pewnością nic się nie traci.

Posted in edukacja, nauka | Komentowanie nie jest możliwe

Sześciolatki do pierwszej klasy

Wszyscy rodzice zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest edukacja wczesnoszkolna w rozwoju małych dzieci. W tym okresie rozpoczynają one swoje późne dzieciństwo, które powinno trwać do 10-12 roku życia. W czasie edukacji wczesnoszkolnej, dzieci najgłębiej rozwijają się emocjonalnie oraz nawiązują najwięcej przyjaźni. Natomiast sukcesy szkolne, mają dodatni wpływ na rozwój dziecka. Podczas wizyt w szkole dziecko również konfrontuje swoje wcześniejsze zachowania i obserwacje, które nabył w domu, w zupełnie nowym środowisku. Nikomu nie trzeba udowadniać jak wrażliwe jest dziecko w tym okresie. Dlatego też, reforma edukacyjna, nakazująca posyłanie do szkół już sześcioletnie dzieci, wzbudziła tak wiele kontrowersji. Do tego roku, rodzice mogli sami zdecydować czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku sześciu czy siedmiu lat. Wielu rodziców nie zdecydowało się posłać swojej pociechy wcześniej do szkoły, z uwagi na strach o dziecko, spowodowany nieodpowiednim przygotowaniem placówek do tej zmiany. Szkoły podstawowe w Polsce, nierzadko mają problemy z odpowiednim przygotowaniem sal czy korytarzy na przyjęcie najmłodszych uczniów. Wielu opiekunów obawiało się, że ich dzieci nie poradzą sobie w starciu ze starszymi kolegami. Uważali również, że ich dzieci są niedostatecznie rozwinięte emocjonalnie, aby podjąć tak wielkie wyzwanie i stawić czoła szkolnym wymogom. Rodzice, którzy jednak postanowili wysłać swoje sześcioletnie dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej, uważają, że im szybciej dziecko wejdzie w machinę szkolnych obowiązków, tym lepiej. Opiekunowie sześcioletnich pierwszoklasistów, twierdzą, że ich dzieci nie stracą dzieciństwa, ponieważ szkoła jest jego nieodzowną częścią. Od roku szkolnego 2012/2013, tak przeciwnicy jak i zwolennicy posyłania sześciolatków do szkół podstawowych, nie będą mogli wybierać. Od tego roku wszystkie sześciolatki muszą rozpocząć edukację wczesnoszkolną, czy będzie to dla nich korzystne czy nie, okaże się za kilka lat.

Posted in edukacja, nauka | Komentowanie nie jest możliwe

Tak łatwo nie pojedziesz

Osoby, które odbyły kurs na prawo jazdy, wiedzą jak ciężko jest to zrobić w naszym kraju. Ustawodawcy z Ministerstwa Infrastruktury przygotowali nową ustawę, która jeszcze bardziej skomplikuje życie przyszłym kierowcom. Do tej pory, osoby które pragnęły ukończyć kurs na prawo jazdy, przede wszystkim odstraszane były wysokimi cenami takich kursów. Od lutego tego roku, prawdopodobnie kursanci napotkają na jeszcze więcej komplikacji, stających na drodze do odebrania wymarzonego prawka. Przede wszystkim, ulec zmianie ma egzamin teoretyczny. Obecnie, egzamin kończący szkolenie przyszłych kierowców, trwa 25 minut i zawiera 18 pytań. Podczas nowego egzaminu teoretycznego, na rozwiązanie każdego zadania kursant będzie miał określoną ilość czasu, nie będzie można również powrócić do wcześniejszych pytań. Nowa ustawa faworyzuje jedynie duże ośrodki szkoleniowe. Wirtualne kursy będą mogły prowadzić tylko szkoły działające od co najmniej pięciu lat i mające uprawnienia do szkolenia wszystkich kategorii. Wiele nowych przepisów i pojazdy na akumulator krytykują właściciele szkół jazdy. Między innymi te, mówiące o wieku poszczególnych pojazdów dopuszczonych do kursów. Szkoły jazdy będą musiały częściej kupować nowe auta. Nowe przepisy nie spodobają się również młodym motocyklistom. Dozwolony wiek kursantów kategorii A podniesiono z 18 do 24 lat. Co ważne dla nowych kierowców – ich prawo jazdy będzie ważne jedynie przez 15 lat. Tym, co może ucieszyć kursantów, jest wprowadzenie przepisu mowiacego, iż osoby, które zdobyły prawo jazdy już tego samego dnia, po zdanym egzaminie, mogą prowadzić swoje auto. Szkoły jazdy są obecnie wypełnione po brzegi i nie ma już w nich miejsca dla nowych kursantów. Osoby, które czekają w kolejce na miejsce, z pewnością nie zdążą przejść szkolenia, i podejść do egzaminu przed zmianą przepisów, która nastąpi już w lutym 2012.

Posted in edukacja, nauka | Komentowanie nie jest możliwe

Polski student – angielska uczelnia

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wiele osób zdecydowało się na wyjazd zagranicę w poszukiwaniu pracy. Młode osoby opuściły kraj w nadziei, że na zachodzie uda im się znaleźć pracę za dobre wynagrodzenie. Wielu z nich to absolwenci polskich uczelni wyższych, których ukończenie wcale nie zagwarantowało dobrego startu na rodzimym rynku pracy. Korzystając z doświadczeń starszych kolegów, wielu młodych ludzi, po zakończeniu edukacji w liceum, decyduje się na podjęcie nauki na zagranicznej uczelni. Niewątpliwym plusem takiej edukacji jest doskonałe poznanie języka oraz realiów rynku pracy w innym kraju. Przede wszystkim jest to także doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji. Osoba, która chciałaby rozpocząć naukę na wyższej uczelni zagranicznej, powinna na wstępie zapoznać się z wymogami jakie są przed nią stawiane. Polscy studenci najchętniej wybierają uczelnie w Wielkiej Brytanii. Należy jednak pamiętać, że czesne na tych uczelniach jest wprost proporcjonalne do ich renomy. Cena edukacji w akademickich ośrodkach w Wielkiej Brytanii, to koszt od 3000 funtów do 11000 funtów za rok. Mimo tak wysokich stawek, co roku wielu studentów, z całej Europy nadsyła swoje aplikacje. Do tego, wiele uczelni posiada bardzo dobre systemy stypendialne, z których może skorzystać zagraniczny student. Studenci stawiający na edukację zagraniczną powinni bardzo dokładnie przyjrzeć się ofercie uczelni oraz temu, jakich dokumentów wymaga dana placówka. Każda uczelnia w Wielkiej Brytanii wymaga od chętnych osób różnych aplikacji. Bardzo ważne jest również to, aby nie wysyłać swoich dokumentów w ostatniej chwili, gdyż na każde miejsce przypada wielu chętnych. Do tego proces rekrutacyjny trwa cztery tygodnie więc należy być na bieżąco z dosyłaniem odpowiednich dokumentów. Tym, których przeraża biurokracja, pozostaje skorzystanie z oferty biur rekrutujących studentów za granicę. Jednak biura te współpracują jedynie z wybranymi uczelniami, co nieco zawęża pole działania. Osoby, które pragną skończyć renomowaną uczelnie za granicami naszego kraju nie powinny szybko się zniechęcać procesem rekrutacyjnym. Posiadanie dyplomu np. z University of Cambridge rekompensuje wszelkie początkowe trudności.

Posted in edukacja, nauka, studia, szkoły wyższe | Komentowanie nie jest możliwe

Współpraca dla dobra nauki.

Polscy studenci bardzo często korzystają z różnych programów umożliwiających im edukację na innej uczelni, najczęściej zagranicznej. Osoby decydujące się na wyjazd, spędzają w obcej placówce, w zależności od programu, od paru tygodni do roku. Jest to doskonała okazja na poznanie nowych ludzi czy polepszanie swoich zdolności językowych. Nie trzeba, a nawet nie można ukrywać tego, że młodzi ludzie czas edukacji w innym kraju bardzo często łączą z rozrywką. Jednak znajdą się i tacy, którzy na pierwszym miejscu stawiają prace naukową czy badawczą. Dla takich studentów najlepszym wyborem może okazać się wyjazd w ramach programu edukacyjnego International Research Universities Network (IRUN). Program ten ukierunkowany jest głównie na prace badawcze prowadzone w międzynarodowych uczelniach. Powstał on w 2006 roku i do dzisiaj we współpracy uczestniczy dziesięć uczelni, w tym Uniwersytet Jagielloński. Głównym założeniem twórców projektu jest ulepszenie edukacji w ośrodkach akademickich oraz wprowadzenie międzynarodowej współpracy. Należy podkreślić, że uczelnie zaangażowane w projekt od wielu lat słyną z bardzo wysokiego poziomu nauczania oraz prowadzonych pod ich patronatem prac badawczych. W ramach programu IRUN studenci zrzeszonych uczelni mogą kształcić się oraz prowadzić badania nie tylko na rodzimej uczelni. Dodatkowo, oprócz edukacji, uniwersytety umożliwiają studentom podjęcie stażu w dobrze prosperujących firmach. Program IRUN to jednak nie tylko wymiany studenckie i staże. W ramach partnerstwa, uczelnie prowadzą wymianę kadry akademickiej. W jej ramach organizowane są konferencje i sympozja wpływające na ulepszanie badań poprzez wzajemną wymianę wyników. Program IRUN jest doskonałym rozwiązaniem dla tych studentów, których interesuje praca naukowa. Takie doświadczenie z pewnością

Posted in edukacja, nauka, studia | Komentowanie nie jest możliwe

Język w cenie

Najlepszym sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji jest inwestycja w edukację. Wiele osób, nawet po skończeniu studiów, korzysta z usług firm mających w swojej ofercie szkolenia oraz kursy specjalistyczne. Najpopularniejszym wśród Polaków sposobem na podniesienie kwalifikacji jest nauka języka obcego. Na polskim rynku istnieje niezliczona ilość szkół językowych, które zapewniają swoim kursantom zajęcia odpowiednie dla każdego chętnego. Z usług szkół językowych mogą więc skorzystać ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem, jak i osoby bardziej zaawansowane. Nieustającą popularnością cieszą się szkoły proponujące zajęcia z języka angielskiego. Ostatnio, szkoły językowe zanotowały również wzrost popularności języka niemieckiego. Stan ten tłumaczony jest otwarciem rynku pracy dla Polaków na terenie Niemiec. Jednak, coraz częściej, Polacy pragną uczyć się języków bardziej egzotycznych. Choć języki takie jak chiński czy japoński są bardzo trudne, coraz więcej szkół w swojej ofercie posiada kursy właśnie z tych języków. Również przedsiębiorstwa dbają o rozwój językowy swoich pracowników. Najczęściej kursy językowe prowadzone są w firmach, które działają na arenie międzynarodowej, lub w takich, które dopiero planują zagraniczną ekspansję. Firmy, które chcą wyszkolić językowo swoich pracowników zazwyczaj organizują kursy wewnętrzne, rzadziej opłacają kursy w innych placówkach. Zdarzają się również sytuację, w których osoby chętne odbyć kurs, prezentują bardzo dobrą znajomość języka. W takich przypadkach, najlepiej odbyć kurs z native speakerem, który polega na rozmowach prowadzonych w języku, którym chcemy biegle władać. Niezależnie od tego jaki kurs języka obcego wybierze osoba zainteresowana nauką, zawsze na tym korzysta. Znajomość języka pomaga nie tylko podnieść kwalifikacje, ale również jest przydatna w sytuacjach towarzyskich.

Posted in edukacja, nauka | Komentowanie nie jest możliwe