Bezrobotny magister

Wiele młodych osób w Polsce decyduje się na kontynuacje edukacji na studiach wyższych. Są przekonani, że dzięki studiom na wyższych uczelniach, znajda dobrze płatną pracę, na znaczącym stanowisku. Jednak sytuacja na polskim rynku pracy, jest tak nieciekawa, że również magistrzy kończą w kolejce w urzędzie pracy. Często zdarza się tak, że ci, którzy rezygnują z edukacji radzą sobie lepiej w pracy niż ci, którzy spędzili na uczelni kolejne pięć lat. Główną przyczyną takiej sytuacji jest coraz więcej osób kończących edukację z dyplomem magistra. Mimo odpowiedniego, teoretycznego przygotowania, osoby takie nie posiadają żadnych umiejętności, które podniosłyby ich atrakcyjność na rynku pracy. Polskie uczelnie wyższe mnożą liczbę swoich absolwentów z kierunków zupełnie nieprzydatnych na rynku pracy. Przede wszystkim są to absolwenci kierunków humanistycznych, którzy praktycznie nie posiadają żadnych konkretnych umiejętności. Z drugiej strony na studiach po których jest szansa na znalezienie pracy, jak np. studia prawnicze są ciężkie i żmudne, więc rzadko komu marzy się zawód adwokat warszawa sprawy karne. Drugimi z kolei wyedukowanymi klientami urzędów pracy, są osoby kończące kierunki najpopularniejsze, takie jak marketing czy zarządzanie. Tak duża ilość absolwentów tych kierunków sprawiła, że konkurencja na rynku pracy, właśnie w tej dziedzinie jest ogromna. Wielu studentów, już w czasie edukacji uświadamia sobie, że ich sytuacja nie jest zbyt dobra. Wtedy żacy decydują się na rozpoczęcie wielu kursów czy szkoleń, mających zapewnić im dobry start po ukończeniu studiów. Inni studenci wybierają pracę dorywczą, aby podnieść swoje kwalifikacje. Wiąże się to często z utrata możliwości uczestniczenia na zajęciach na uczelni, a co za tym idzie, z ciągłym nadrabianiem zaległości. Decyzja o tym jakie studia i w jakiej formie wybierze młody człowiek, powinna być bardzo dobrze przemyślana. Wybór uczelni i kierunku, to nie tylko wybór swoich zainteresowań. Młody człowiek wybierający się na uczelnie wyższą, powinien być przede wszystkim zainteresowany tym, jak wygląda sytuacja na rynku pracy.

This entry was posted in edukacja, nauka. Bookmark the permalink.

Comments are closed.