Sześciolatki do pierwszej klasy

Wszyscy rodzice zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest edukacja wczesnoszkolna w rozwoju małych dzieci. W tym okresie rozpoczynają one swoje późne dzieciństwo, które powinno trwać do 10-12 roku życia. W czasie edukacji wczesnoszkolnej, dzieci najgłębiej rozwijają się emocjonalnie oraz nawiązują najwięcej przyjaźni. Natomiast sukcesy szkolne, mają dodatni wpływ na rozwój dziecka. Podczas wizyt w szkole dziecko również konfrontuje swoje wcześniejsze zachowania i obserwacje, które nabył w domu, w zupełnie nowym środowisku. Nikomu nie trzeba udowadniać jak wrażliwe jest dziecko w tym okresie. Dlatego też, reforma edukacyjna, nakazująca posyłanie do szkół już sześcioletnie dzieci, wzbudziła tak wiele kontrowersji. Do tego roku, rodzice mogli sami zdecydować czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku sześciu czy siedmiu lat. Wielu rodziców nie zdecydowało się posłać swojej pociechy wcześniej do szkoły, z uwagi na strach o dziecko, spowodowany nieodpowiednim przygotowaniem placówek do tej zmiany. Szkoły podstawowe w Polsce, nierzadko mają problemy z odpowiednim przygotowaniem sal czy korytarzy na przyjęcie najmłodszych uczniów. Wielu opiekunów obawiało się, że ich dzieci nie poradzą sobie w starciu ze starszymi kolegami. Uważali również, że ich dzieci są niedostatecznie rozwinięte emocjonalnie, aby podjąć tak wielkie wyzwanie i stawić czoła szkolnym wymogom. Rodzice, którzy jednak postanowili wysłać swoje sześcioletnie dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej, uważają, że im szybciej dziecko wejdzie w machinę szkolnych obowiązków, tym lepiej. Opiekunowie sześcioletnich pierwszoklasistów, twierdzą, że ich dzieci nie stracą dzieciństwa, ponieważ szkoła jest jego nieodzowną częścią. Od roku szkolnego 2012/2013, tak przeciwnicy jak i zwolennicy posyłania sześciolatków do szkół podstawowych, nie będą mogli wybierać. Od tego roku wszystkie sześciolatki muszą rozpocząć edukację wczesnoszkolną, czy będzie to dla nich korzystne czy nie, okaże się za kilka lat.

This entry was posted in edukacja, nauka. Bookmark the permalink.

Comments are closed.