Uczelni prywatna – kup sobie dyplom?

Jeszcze nie tak dawno temu, polskie szkolnictwo niepubliczne utożsamiane było z kiepską kadrą oraz leniwymi studentami. Przekonanie o złej jakości prywatnej edukacji, wiązało się ze złym rozumieniem polskiej edukacji w ogóle. Bark opłat za edukację sprawił, że jakiekolwiek wydatki z nią związane utożsamiane były z czymś nieodpowiednim. Wiele osób nadal uważa, że studenci wybierający prywatne uczelnie, płacąc czesne, faktycznie kupują sobie dyplom ukończenia studiów wyższych. Jednak należy pamiętać, że Polska w 2002 roku podpisała Deklaracje Bolońską, zobowiązując się do kontroli jakości edukacji na uczelniach publicznych i prywatnych. Pomimo niezbyt korzystnej reputacji szkół niepublicznych, wielu studentów decydowało się na podjęcie edukacji właśnie w takich placówkach. Część z nich, przeważająca, motywowała swój wybór tym, że nie dostała się na studnia na państwową uczelnię. Jednak byli i tacy, którzy świadomie wybrali uczelnie prywatne. Decyzję tych studentów, tłumaczyć można szczególną sytuacją uczelni prywatnych. Posiadają one bowiem, budżet często większy od ich państwowych odpowiedników, dzięki czemu mają więcej do zaoferowania swoim studentom. Dzięki większym zasobom, uczelnie niepubliczne mogą zagwarantować swoim studentom więcej kursów i szkoleń, tak przydatnych obecnie na rynku pracy. Dzięki ominięciu skostniałej administracji, uczelnie prywatne są bardziej elastyczne przy doborze kierunków dostępnych dla studentów, bardziej dostosowanych do obecnych wymogów rynku pracy. Uczelnie prywatne częściej nawiązują współpracę z przedsiębiorstwami czy zagranicznymi wykładowcami, dzięki czemu studenci mogą poznać nie tylko teorie, ale również i praktykę, wybranego przez siebie kierunku. Jednak nie ważne jest czy student wybierze uczelnię prywatną czy publiczną. W Polsce, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, znajdują się uczelnie o bardzo dobrej renomie i takie o bardzo złej opinii, więc to student powinien być świadomy swojej decyzji.

This entry was posted in edukacja, nauka, szkoły wyższe. Bookmark the permalink.

Comments are closed.