Współpraca dla dobra nauki.

Polscy studenci bardzo często korzystają z różnych programów umożliwiających im edukację na innej uczelni, najczęściej zagranicznej. Osoby decydujące się na wyjazd, spędzają w obcej placówce, w zależności od programu, od paru tygodni do roku. Jest to doskonała okazja na poznanie nowych ludzi czy polepszanie swoich zdolności językowych. Nie trzeba, a nawet nie można ukrywać tego, że młodzi ludzie czas edukacji w innym kraju bardzo często łączą z rozrywką. Jednak znajdą się i tacy, którzy na pierwszym miejscu stawiają prace naukową czy badawczą. Dla takich studentów najlepszym wyborem może okazać się wyjazd w ramach programu edukacyjnego International Research Universities Network (IRUN). Program ten ukierunkowany jest głównie na prace badawcze prowadzone w międzynarodowych uczelniach. Powstał on w 2006 roku i do dzisiaj we współpracy uczestniczy dziesięć uczelni, w tym Uniwersytet Jagielloński. Głównym założeniem twórców projektu jest ulepszenie edukacji w ośrodkach akademickich oraz wprowadzenie międzynarodowej współpracy. Należy podkreślić, że uczelnie zaangażowane w projekt od wielu lat słyną z bardzo wysokiego poziomu nauczania oraz prowadzonych pod ich patronatem prac badawczych. W ramach programu IRUN studenci zrzeszonych uczelni mogą kształcić się oraz prowadzić badania nie tylko na rodzimej uczelni. Dodatkowo, oprócz edukacji, uniwersytety umożliwiają studentom podjęcie stażu w dobrze prosperujących firmach. Program IRUN to jednak nie tylko wymiany studenckie i staże. W ramach partnerstwa, uczelnie prowadzą wymianę kadry akademickiej. W jej ramach organizowane są konferencje i sympozja wpływające na ulepszanie badań poprzez wzajemną wymianę wyników. Program IRUN jest doskonałym rozwiązaniem dla tych studentów, których interesuje praca naukowa. Takie doświadczenie z pewnością

This entry was posted in edukacja, nauka, studia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.